Dotační poradenství

v rámci dotačního poradenství nabízí komplexní project management – od zpracování žádosti o dotaci, přes její administraci k podání žádosti o proplacení (samozřejmě za nutné spolupráce  žadatele) po povinnou administraci projektu po dobu jeho udržitelnosti.

Ceny za služby jsou stanoveny dohodou. Výhodou pro neplátce DPH je v rámci Programu rozvoje venkova skutečnost, že BEADO s.r.o. není plátce DPH.